ขั้นตอนและข้อกำหนดการส่งบทความ


 

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ (ต้อง) โทร. 02-218-4582, 080-909-4858 

 1. ผู้ส่งบทความจะต้องส่งผ่านทางอีเมล jucr.chula@yahoo.com ประกอบด้วยเอกสาร 2 ชุด กรุณาใช้เฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมลกับ JUCR เท่านั้น.

 2. 1. แบบฟอร์มการส่งบทความ (Manuscript Submission Form) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว Click to download form (คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม)

 3. 2. บทความ ผู้ส่งจะต้องจัดวางเนื้อหาบทความลงในไฟล์แม่แบบ (Template File)

 4. (คลิกเพื่อดาว์นโหลดไฟล์แม่แบบ)

 5. ส่วนที่ต้องมีในบทความ: บทคัดย่อ, คำสำคัญ, ประวัติข้อมูล & รายการอ้างอิง


ข้อกำหนดสำหรับการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์

 1.    บทความมีความยาวไม่เกิน 7,000 คำ โดย นับรวม บทคัดย่อ และรายการอ้างอิง.

 2.    กำหนดให้ใช้ไฟล์แม่แบบ (Template file) ในการจัดวางเนื้อหาบทความ เท่านั้น ในกรณีที่เอกสารไม่เป็นไปตามไฟล์แม่แบบ Click to download เอกสารจะถูกส่งกลับมาให้ดำเนินการแก้ไข.

 3.    บทความควรรวมรูปภาพทั้งหมดและเลขตาราง ตามลำดับ การอ้างอิงให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงของ Chicago สามารถดูตัวอย่างได้ที่ Bibme: How to cite - Chicago. โดยสามารถทำรายการอ้างอิงแบบออนไลน์ได้จาก Bibme.

 4.    บทคัดย่อมีความยาวไม่เกิน (จำนวน 150 คำ หรือน้อยกว่านี้) พร้อมทั้ง แบบฟอร์มการส่งบทความ (Manuscript Submission Form) พร้อมด้วยประวัติส่วนตัว คำสำคัญ(ไม่เกิน 6 คำ).

 5.    บทความที่มี footnotes ให้ใช้ endnotes.

 6.    การส่งบทความเสนอให้พิจารณานั้นผู้เสนอบทความจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงนามในแบบฟอร์มการส่งบทความ (Manuscript Submission Form) ให้ครบถ้วน. 

 7.    ลิขสิทธิ์บทความที่ตีพิมพ์เป็นของผู้แต่ง.

 8.    บทความมีความชัดเจน ไม่กล่าวเกินจริง และตระหนักถึง วัตถุประสงค์ของการตีพิมพ์ว่าคือการอภิปราย การเปิดเผยความรู้ด้านศิลปะและนวตกรรมซึ่งขยายขอบเขตของประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์.

http://www.chula.ac.th/cuen/index.htm
http://www.osaka-cu.ac.jp/english/

   •home•

— For readers —

Latest Issues

Guest Author

Past Issues


— For Authors —

Call for Papers

Submission Guidelines

Policies


    — EVENTS —          

Calendar

Conferences


  about us —     

Contact Information

Staff

Board Members

Feedback


      — Links —

Related Sites